© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[bibliotheek & 7 bovenliggende appartementen] diepenbeek

In opdracht van en in samenwerking met architectenbureau [L] groep cvba te HASSELT

De nieuwe bibliotheek vormt een strategisch project binnen de toekomstige ontwikkeling van Diepenbeek-Centrum. Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van enerzijds de herziening van het BPA Diepenbeek-Centrum en anderzijds met de herinrichting van het Marktplein. Het spreekt dan ook voor zich dat de ontwikkeling van de bibliotheek dient uit te gaan vanuit de ruimtelijke en de verkeerskundige randvoorwaarden die vanuit beide beleidsdocumenten gesteld worden. De nieuwe bibliotheek wordt gerealiseerd door middel van een Publiek Private Samenwerking, tussen de gemeente Diepenbeek als publieke partner en Cordeel nv als private partner. Deze private partner heeft de Tijdelijke HandelsVereniging @rchitectenbureau L-GROEP cvba − LIBOST-GROEP nv onder de arm genomen om het project tot een goed eind te brengen.

De bibliotheek is opgevat als een casco in beton met een transparante glazen schil als scheiding tussen interieur en exterieur. De grens tussen binnen en buiten vervaagt, is als het ware een sigarettenblaadje: flinterdun. Binnen waant men zich buiten en omgekeerd. Deze transparantie en het feit dat materialen ongestoord overlopen van buiten naar binnen verlaagt de toegangsdrempel en verhoogt de belevingswaarde. Het opvallend karakter, dat zich uit in het glazen volume met daarin een meer gesloten kleurrijk volume; de appartementen, trekt de aandacht van aanwezigen en voorbijgangers op het marktplein. Door de specifieke vormgeving vormt het gebouw een baken in de pleingevel en vormt het eveneens een harmonieuze aansluiting met de aangrenzende bebouwing.

Zowel de functie "bibliotheek" als de zijdelingse toegang zorgen voor een aangename onderdoorgang vol leven en beweging. De naar buiten uitkragende vloerplaat van de bibliotheek leidt de bezoeker of de toevallige voorbijganger naar de ingang van de bibliotheek in de onderdoorgang. Samen met deze toegang is hier eveneens, met het oog op een optimale leefbaarheid en veiligheid, de toegang tot de appartementen gevestigd. Sinds 23 september 2006 is de bibliotheek geopend voor het publiek.