© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[uitbreiding st.lambertuscollege] bilzen

In opdracht van en in samenwerking met architectenbureau [L] groep cvba te HASSELT

Het perceel van het St-Lambertuscollege is gelegen tussen de St-Lambertuslaan, de Kapelstraat en de Hasseltsepoort. Het college is een aaneenschakeling van verschillende uitbreidingen, vooral gelegen aan de St-Lambertuslaan. De laatste uitbreiding hiervan is de uitbreiding van de leraarszaal, en dit aan de blok studiezaal-leraarszaal. Tussen deze blok en de blok sporthal - refter, gelegen aan de kapelstraat, is er een driehoekige ruimte die voor het ogenblik onbenut is op het terrein, de overige onbebouwde ruimte is immers speelruimte, hetgeen het schoolbestuur uiteraard tot een maximum wil behouden. Bijkomend voordeel van op deze plaats uit te breiden is dat in de aanpalende blokken de nodige circulatieruimte (trap en gang) kan benut worden, en de beschikbare ruimte dus maximaal kan gebruikt worden voor de noodzakelijke functies. De uitbreiding vormt dus een mooie en duurzame inbreiding op de terreinen van het St-Lambertuscollege.

Het ontwerp voor de uitbreiding bestaat uit 3 bouwlagen, per bouwlaag aansluitend op de naastliggende bebouwing. Tegen de blok klaslokalen wordt een patio gecreëerd zodat deze blok en de lokalen van het nieuwe gedeelte toch nog van een gedeelte daglicht kunnen genieten. Op het gelijkvloers voor de volledige oppervlakte tussen de blok studiezaal, de blok sporthal en de blok klaslokalen benut. Tegen de blok studiezaal wordt een nieuwe leskeuken gemaakt, aansluitend op de bestaande. Tussen de blok sporthal en de blok leslokalen wordt nog extra sanitair en een technisch lokaal gecreëerd. De overige ruimte op het gelijkvloers wordt ingericht als studiezaal/refter/polyvalent lokaal met extra daglicht via de patio.

De eerste verdieping huisvest boven de leskeuken een praktijklokaal voor haartooi, mode en creatie en huishoudkunde. Langsheen de blok klaslokalen en rond de patio worden twee klaslokalen geplaatst. De restruimte boven de studiezaal wordt verder opgetrokken tot de dakrand van de sporthal/refter, en het dak wordt voorzien van extra daglichtkoepels. De tweede verdieping tenslotte omvat 3 klaslokalen, allen langsheen de blok klaslokalen en twee ervan rond de patio. Alle niveaus worden ontsloten via de gangen in de blok klaslokalen, die op hun beurt ontsloten worden via bestaande traphallen.

Het materiaalgebruik wordt afgestemd op de laatste uitbreiding, zijnde de leraarszaal aan de voorzijde. Antraciet zwarte gevelstenen gecombineerd met aluminium kleurig buitenschrijnwerk wordt voorzien, overeenkomstig de leraarszaal. Inzake regenwateropvang wordt de uitbreiding via een apart afvoercircuit aangesloten op nieuw te plaatsen regenwaterbuffertanks. Deze zullen dan ook aangewend worden voor herbruik bij het nieuwe en te verbouwen sanitair van de uitbreiding. De bestaande dakafvoeren zullen op het oude regenafvoercircuit aangesloten blijven gezien de dakbedekkingen van de aansluitende bebouwing het niet geschikt zijn voor regewaterrecuperatie. Zo zet het St-Lambertuscollege ook op vlak van regenwaterrecuperatie de eerste stappen in de goede richting.

K22 & E70