© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[16 sociale woningen & omgeving] kortessem


Tot laureaat verkozen in de beperkte ontwerpwedstrijd voor sociale woningen te Kortessem, en dit dankzij onze alternatieve invulling en niet traditionele concept.

Het ontwerp houdt rekening met de opgelegde randvoorwaarden. Ondanks de hoge woondichtheid wordt door het alternatieve concept van woningen en buitenruimtes de draagkracht van de omgeving zeker niet overschreden. Niettegenstaande de geschakelde en gestapelde wooneenheden - hetgeen de compactheid en bouwkost bevordert - streven we, door onze volumewerking en beperkte bouwhoogtes, de kleinschaligheid van het project en een optimale integratie in de omgeving na.

Er is maximaal rekening gehouden met bezonning, privacy, sociale controle en sociale contacten. Er wordt geanticipeerd op de enigszins afwijkende vorm (driehoek) van de percelen en op de bestaande en de nieuw te creëren verbindingen en doorsteken voor voetgangers en fietsers. We streven naar een minimum aan verharding, liefst waterdoorlatend, een maximum aan groen en een maximum aan kwaliteitsvolle buitenruimte. Dit samen met het aanbod verschillende woontypes en oriëntaties moet de leefkwaliteit ten goede komen.