© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[woning CV] heist-op-den-berg


Om de oriëntatie van het perceel zo optimaal mogelijk te benutten (zuid-oost aan de straatzijde) wordt ervoor gekozen om het woonvolume zo ver mogelijk naar achter in te planten. Op die manier kunnen alle ruimtes zo worden geconcipieerd dat de warmte van de zon optimaal benut wordt, met een gunstig effect op de energievraag tot gevolg; een expliciete vraag van de bouwheer. Omwille van de schuine perceelsgrens aan de rechterzijde vormt de bouwzone eigenlijk een trapezium. Hierdoor krijgt het grondplan zijn wat grillige, schuine vorm. Er wordt doelbewust gekozen voor een plat dak; enerzijds omwille van budgettaire redenen, anderzijds omdat men later zonnepanelen wil installeren hetgeen eenvoudiger is, gezien de aanwezige oriëntatie, op een plat dak. Het E-peil van 53 wordt behaald door een goed basisontwerp en een ver doorgedreven isolatie in combinatie met een ventilatiesysteem type D met warmteterugwinning. Zonnepanelen of een warmtepomp zullen dit E-peil in een latere fase nog verbeteren.

K30 - E53