© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©


[woning HG] lummen-thiewinkel


Een bouwperceel op een nieuwe verkaveling langs een gewestweg, zuid-west aan de straatzijde, half open bebouwing en een beperkter bouwbudget. Dat zijn de randvoorwaarden en tevens sterkten van dit project die resulteren in een zeer compact modern woonvolume met toch veel glas aan de straatzijde of zonzijde. Ramen op de juiste plaatsen voor zonnewarmte of uitzicht en een doordachte interne organisatie vervolledigen dit concept.

K34 / E40 & v50=1,90m3/hm2