© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[29 sociale appartementen te boekt] heusden-zolder


Tot laureaat verkozen in de ontwerpwedstrijd voor sociale appartementen te Boekt-Zolder !

Motivatie van de jury;
Het ontwerp is een toonbeeld van integratie van het uitgebreide programma binnen de gestelde eigendomsgrenzen en binnen de totale ontwikkeling van de woonwijk. Het maximaal integreren van groen in de verdere ontwikkeling van het gebied en het ontbreken van de stempel ‘sociale woning’ geven het project een meerwaarde die de Kantonale Bouwmaatschappij wil nastreven in haar realisaties.

Met dank aan de andere partners van het ontwerpteam; BTA ingenieurs voor de stabiliteit, Enerdo voor technieken, EPB en VC, Chantal Lenaers tuinarchitectuur voor de omgevingsaanleg en Cuba 3D voor de visualisaties.

De aanwezige randvoorwaarden van de percelen bepalen zowel de inplanting als de organisatie van de gebouwen. We willen onze 5 woonvolumes zoveel mogelijk integreren in het park dat aan de zuidwest zijde van onze bouwpercelen ontwikkeld wordt en dat we langsheen onze appartementvolumes willen laten doorlopen tot aan de voorliggende straat om het te kunnen verbinden met de groenzone achter de woningen aan de noordoost zijde van onze percelen.

De voorzijdes van de gebouwen zijn gericht naar de straat, naar de tegenovergelegen woningen en naar het noordoosten. Op deze zijde worden de nachtfuncties voorzien waardoor we ervoor opteren om deze gevels eerder gesloten te houden. De achterzijdes van de gebouwen zijn gericht naar de groenbuffer/nog te ontwikkelen groenruimte en naar het zuidwesten. Deze gevels worden dan ook open gewerkt omwille van het mooie uitzicht op het gemeenschappelijk groen, de zonneoriëntatie en het feit dat door het openwerken van deze gevels er geen privacyhinder voor omwonenden optreedt. De woonvolumes worden onderling (bij b01, b02, b03 & b04) geschrankt geplaatst zodat de linkerzijgevel van elk woonblok ook optimaal kan genieten van de zuid- en zuidwester zon, alsook van het zuid gerichte uitzicht.

De volumewerking binnen een bouwvolume wordt vooral bepaald door de organisatie van het linker en rechter appartement . Het verschil in invulling van het gelijkvloers (appartement, parkeren, bergruimte) en verdieping +02 (kroonlijsthoogte en 1 of 2 appartementen) zorgt voor diversiteit in volumewerking tussen de bouwvolumes onderling.

Deze volumewerking wordt verder ondersteund door het materiaalgebruik waardoor 1 bouwvolume nog verder opgedeeld wordt in 2 volumes bestaande uit een donker en lichte natuurkleurige baksteen. Dit wordt verder aangevuld met donkerbruin buitenschrijnwerk, met een duurzame natuurlijke houten (link met het groene park) gevelbekleding voor de bergruimtes en voor de traphallen bij b03 & b04, de terrassen en borstweringen worden in een lichte metaalconstructie in het donkerbruin voorzien. De architecturale kwaliteit is ook te vinden in de sobere lijnen van de gebouwen en in de kleur – en materiaalkeuze waarvan de tinten in perfecte harmonie met de vegetatie van het park zijn. Op deze manier vindt een symbiose plaats tussen het geheel van woongelegenheden en het park zelf. Alle materialen zullen specifiek gekozen worden in functie van hun duurzaamheid, levensduur en onderhoudbaarheid.