© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[gemeentelijke lagere school] diepenbeek

In opdracht van en in samenwerking met architectenbureau [L] groep cvba te HASSELT

De totale uitbreiding aan de gemeenteschool in Diepenbeek behelst drie volumes: één langsheen de St.Janslaan, één langsheen de Paanhuisstraat en een verbindingsgebouw tussen die twee, aan de binnenzijde van het gebied. De uitbreiding langsheen de St.Janslaan omvat een volume van drie bouwlagen bestaande uit voornamelijk schoolgebonden functies waaronder klaslokalen, sanitair, secretariaat, vergaderzaal, directie, leraarskamer, mediatheek… De gevel zal worden uitgevoerd in paramentmetselwerk en zal esthetisch een aansluiting vormen met de omliggende en aangrenzende gebouwen.

Langsheen de Paanhuisstraat wordt een bouwvolume gecreëerd van drie bouwlagen bestaande uit semi-publieke functies; deze kunnen worden gebruikt overdag door de leerlingen en ’s avonds of in het weekend door derden. Op het gelijkvloers situeert zich de refter voor de school, op de verdieping situeert zich de sporthal. Door de grotere vrije hoogte van de sporthal beslaat dit bouwvolume eveneens drie bouwlagen.

De verbinding tussen deze twee nieuwe bouwvolumes wordt gevormd door een schakelgebouw bestaande uit twee bouwlagen dat de nevenfuncties voor refter en sporthal herbergt; zijnde: sanitair, berging, kleedruimte, EHBO… Aan dit verbindingsgebouw wordt eveneens een luifel voorzien waardoor een gedeelte van de speelplaats overdekt wordt en deze ruimte dus steeds kan gebruikt worden bij regenweer.

De structuur van de nieuwe bouwvolumes is opgevat als zijnde een casco uit betonnen kolommen en balken die opgevuld worden met invulmetselwerk. Dit zorgt ervoor dat er een zeer flexibel gebouw wordt bekomen dat ten allen tijde van indeling kan veranderen zonder dat er aan de structuur geraakt dient te worden (bv. klaslokalen die groter of kleiner moeten worden…).

Door de specifieke aaneenschakeling van bestaande gebouwen en nieuwe bouwvolumes wordt er een aangenaam binnenplein gecreëerd waarop de schoolgaande jeugd naar hartelust kan spelen. Langsheen het bouwvolume van refter en sporthal en uitgevende op de Paanhuisstraat wordt een nieuwe toegang voorzien tot de hele schoolcampus en tot de sporthal indien deze buiten de schooluren gebruikt wordt. In deze toegang, die uitgevoerd zal worden als een hellend vlak, wordt eveneens het niveauverschil in het terrein van +/- 1m20 overbrugd. Later, bij ontwikkeling van het binnengebied aan de overzijde van de Paanhuisstraat, kadert deze nieuwe ontwikkeling in een groene schakel van pleinen en binnengebiedjes van aan de school tot aan de bibliotheek op het Marktplein.