© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©
© CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 © © CreJA Architectuur bvba 2011 ©

[lift- en luifelconstructie maria ziekenhuis noord limburg] overpelt

In opdracht van en in samenwerking met architectenbureau [L] groep cvba te HASSELT

Nominatie BENELUX TROFEE THERMISCH VERZINKEN 2007, Progalva | Nominatie STAALBOUWPRIJS 2006, categorie c; karakteristieke bouwdelen | Nominatie en publicatie SCIA USER CONTEST 2005, categorie 4; steel constructies

Tijdens het ontwerp en de uitvoering van de omgevingsaanleg van het mariaziekenhuis (LIBOST-GROEP nv) ontstond het idee een luifelconstructie te voorzien ter hoogte van de centrale circulatiezone op de parking van het ziekenhuis en tevens een oplossing te zoeken voor de overbrugging van het niveauverschil van 4 meter tussen de inkom van het ziekenhuis en de parking. @rchitectenbureau L-GROEP werd aangesteld om hier een oplossing aan te bieden.

luifelconstructie: De rechtlijnige voetgangerszone op de parking verbindt de bushalte en de parking met de inkom van het ziekenhuis. De luifel vervult een tweeledige functie: enerzijds biedt hij bescherming tegen gure weersomstandigheden en anderzijds "stuurt" hij voetgangers naar hun bestemming. Deze sturende functie wordt vooral bepaald door de vormgeving van de luifel. De uitgesproken "V" vorm trekt bezoekers aan terwijl de vloeiende golfbeweging ze meteen naar de juiste richting leidt.

De "V" vorm bepaalt ook de afwatering van de luifel; van de steeldeck via de in het midden gelegen goot naar de kolommen om alzo net boven de voetplaten zichtbaar in de voorziene greppels te lopen. De vloeiende golfbeweging zorgt op de laagste punten voor maximale bescherming en voor een vrije doorgang van 4m00 op de hoogste punten en tevens de rijvakken van de parking. Er is doelbewust voor een leesbare architectuur gekozen, met ook een zichtbare uitgewerkte constructie, wat het geheel een extra karakter geeft.

liftconstructie: Aan het einde van deze luifel herbergt een betonnen omgekeerde "U" een trappartij en 2 glazen liften. Dit geheel vormt de overgang tussen de parking en het entreeplein van het ziekenhuis waarbij een hoogteverschil van 4m21 dient te worden overbrugd (nivo inkom is hoger dan nivo parking, zodat men over de wagens heen naar "Overpelt-city" kan kijken). De luifelconstructie loopt verder onder deze betonnen "U" en nodigt de bezoekers, komende van het ziekenhuis, uit om hun weg langs hier verder te zetten.